A szervezet tevékenységére vonatkozó alapvető jogszabályok

Magyar jogszabályok:

 • 2007. évi CVI. törvény az állami vagyonról
 • 2011. évi CXCVI. törvény a nemzeti vagyonról
 • 2009. évi CXXII. törvény a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről
 • 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
 • 2011. évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről
 • 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről
 • 2012. évi I. törvény a Munka törvénykönyvéről
 • 2011. évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről
 • 2000. évi C. törvény a számvitelről
 • 1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről;
 • 30/1988. (IV. 21.) MT rendelet az 1988. évi I. törvény a végrehajtásáról
 • 2012 évi XLI. törvény a személyszállítási szolgáltatásokról
 • 213/2012. (VII.30.) számú Kormányrendelet az autóbuszos személyszállítási szolgáltatásokról
 • 254/2007.(X.04.) Kormányrendelet az állami vagyonnal való gazdálkodásról
 • 121/2012 (VI.26.) Korm. rendelet a szociálpolitikai menetdíj-támogatás megállapításának és igénybevételének szabályairól
 • 85/2007. (IV.25.) Korm. rendelet a közforgalmú személyszállítás utazási kedvezményeiről
 • 89/1988. (XII. 20.) MT rendelet a közúti közlekedési szolgáltatásokról és a közúti járművek üzemben tartásáról
 • 213/2012. (VII.30.) Korm. rendelet az autóbuszos személyszállítási szolgáltatásnak
 • a 181/2011/EU rendeletben nem szabályozott részletes feltételeire, az abban foglaltak alóli mentességekre, az autóbuszos személyszállítási szolgáltatási feltételekre, valamint a közúti személyszállítási üzletszabályzatra vonatkozó szabályokról;
 • 21/2014 (IV.18.) NFM rendelet a helyi közösségi közlekedés támogatásáról;

Európai Unió jogszabályai:

 • Az EURÓPAI PARLAMENT és TANÁCS 2009. október 21-i 1073/2009/EK rendelet az autóbusszal végzett személyszállítás nemzetközi piacához való hozzáférés közös szabályairól és az 561/2006/EK rendelet módosításáról
 • Az EURÓPAI PARLAMENT és TANÁCS 2007. október 23-i 1370/2007/EK rendelet a vasúti és közúti személyszállítási közszolgáltatásról, valamint az 1191/69/EGK és az 1107/70/EGK Tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről
 • Az EURÓPAI PARLAMENT és a TANÁCS 2006. március 15-i 561/2006/EK Rendelete a közúti szállításra vonatkozó egyes szociális jogszabályok összehangolásáról
 • 3821/85/EGK és 2135/98/EK Tanácsi rendelet módosításáról, valamint 3820/85/EGK Tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről;
 • A BIZOTTSÁG 2014. április 9-i 361/2014/EU RENDELETE az autóbusszal végzett nemzetközi személyszállítás okmányaira vonatkozóan az 1073/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet részletes alkalmazási szabályainak megállapításáról és a 2121/98/EK bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről
 • AZ EURÓPAI PARLAMENT és a TANÁCS 2014. február 4-i 165/2014/EU Rendelete a közúti közlekedésben használt menetíró készülékekről, a közúti közlekedésben használt menetíró készülékekről szóló 3821/85/EGK tanácsi rendelethatályon kívül helyezéséről és a közúti szállításra vonatkozó egyes szociális jogszabályok összehangolásáról szóló 561/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról

Bejelentkezés

Karrierexpo

Álláshirdetés

Menetrendek

Elektronikus bérletfeltöltés

Hírek

 • 2018-10-16 13:25

  Tájékoztatjuk a Tisztelt Utazóközönséget, hogy a hagyományosan Pécsváradon megrendezésre kerülő...

 • 2018-10-12 12:09

  Értesítjük a Tisztelt Utazóközönséget, hogy 2018.10.15-től Ádánd város belterületén egyes...

 • 2018-10-10 06:23

  Tájékoztatjuk a Tisztelt Utazóközönséget, hogy a 2018. október 12-14-én megrendezésre kerülő...

Utaselégedettségi kérdőív

Közadatkereső Rendszer

Adatvédelmi tájékoztató

A Dél-dunántúli Közlekedési Központ Zrt. a látogatók személyes adatait az adatvédelmi tájékoztatónak megfelelően kezeli, amelynek tartalmát megismertem.

Nyilvántartási számok:

NAIH-72226/2014
NAIH-72227/2014
NAIH-72228/2014
NAIH-72229/2014
NAIH-72230/2014
NAIH-72231/2014